دریای موتورهای جستجودر اینجا تعدادی از برترین موتور های جستجو معرفی می شوند شاید فكر كنید با وجود موتور های جستجویی همانند گوگل دیگر احتیاج به استفاده از موتور های جستجوی مختلف نمی باشد ولی این تفكر باعث محدود شدن شما ...

در اینجا تعدادی از برترین موتور های جستجو معرفی می شوند شاید فكر كنید با وجود موتور های جستجویی همانند گوگل دیگر احتیاج به استفاده از موتور های جستجوی مختلف نمی باشد ولی این تفكر باعث محدود شدن شما می شود چون هیچ موتور جستجویی حتی گوگل نمی تواند ادعا كند كه همه صفحات وب را در خود جای داده است بنابراین برای پیدا كردن موضوع خود سعی كنید از موتور های جستجوی دیگر هم استفاده كنید.و لذت ببرید.

1. http://www.yahoo.com
2. http://www.google.com
3. http://search.msn.com
4. http://www.altavista.com
5. http://www.a1search.net
6. http://infotiger.com
7. http://www.mrwordsmith.com
8. http://www.web-search.biz
9. http://www.123world.com
10. http://www.212.net
11. http://www.atopqualitysite.com
12. http://www.abcsearchengine.com
13. http://www.about.com
14. http://www.aeiwi.com
15. http://www.allacademic.com
16. http://www.allsearchengines.com
17. http://search.aol.com
18. http://www.asque.com/atlasnav
19. http://www.azoos.com
20. http://www.bay9.com
21. http://www.betabuck.com
22. http://bidsmart.looksmart.co.uk
23. http://www.blackworld.com
24. http://www.bcig.com
25. http://www.boxmind.com
26. http://www.businesscenterforme.com
27. http://www.care2.com
28. http://www.click4choice.com
29. http://www.clickla.com
30. http://www.completeplanet.com
31. http://www.cyberwebsearch.com
32. http://www.digital-librarian.com
33. http://www.egosurf.com
34. http://EncycloZine.com
35. http://www.espotting.com
36. http://www.excite.com
37. http://www.fetchdog.com
38. http://www.findwhat.com
39. http://www.flipper.com
40. http://www.galaxy.com
41. http://www.geoindex.com
42. http://www.globalwindows.com
43. http://www.guidebeam.com
44. http://www.heureka.hu
45. http://www.HoundDog.com
46. http://www.ibiblio.org
47. http://www.improvemysearch.com
48. http://www.invisibleweb.com
49. http://www.itlist.com
50. http://www.jumpcity.com
51. http://www.kartoo.com
52. http://www.keyword.com
53. http://www.lerra.com
54. http://www.linkmaster.com
55. http://www.links2go.com
56. http://www.thelist.fsworld.co.uk
57. http://www.luxpoint.lu
58. http://www.monsterseek.com
59. http://www.NationalDirectory.com
60. http://search.netscape.com
61. http://www.newatlantis.com
62. http://www.osr.co.uk
63. http://www.onekey.com
64. http://www.escotet.org
65. http://www.openfind.com
66. http://www.overture.com
67. http://www.peekaboo.net
68. http://www.pepesearch.com
69. http://www.webprowler.com
70. http://www.qaz.com
71. http://www.rdn.ac.uk
72. http://www.ropile.com
73. http://www.searchhippo.com
74. http://www.search-ink.com
75. http://www.searchgate.co.uk
76. http://www.searchlynx.com
77. http://www.selectsurf.com
78. http://www.sightquest.com
79. http://www.sitexplorer.com
80. http://www.solveyourproblem.com
81. http://www.splatsearch.com
82. http://www.startfree.com
83. http://www.surfpoint.com
84. http://www.surfy.com
85. http://www.theindex.com
86. http://www.thisisouryear.com
87. http://www.TrueSearch.com
88. http://www.usawebpages.com
89. http://www.viscaonline.com
90. http://www.webbieworld.com
91. http://www.webexhibits.com
92. http://www.webocracy.com
93. http://www.whatuseek.com
94. http://www.wisenut.com
95. http://www.worldwebdex.com
96. http://www.wz.com
97. http://www.xoron.com
98. http://www.zappo.com
99. http://www.zeal.com
100. http://www.zenzibar.com
101. http://www.smarter.com
102. http://www.mysearch7.com
103. http://www.11aa.com
104. http://www.1do3.com
105. http://www.4anything.com
106. http://www.aardvarktravel.net
107. http://www.aboutbootcamps.com
108. http://www.abrexa.co.uk
109. http://www.alexa.com
110. http://www.allestra.com
111. http://www.alltheweb.com
112. http://www.answersleuth.org
113. http://www.clearinghouse.net
114. http://www.ayna.com
115. http://www.bankoi.com
116. http://www.bestofthenet.ws
117. http://www.blackstump.com.au
118. http://www.thebig.us
119. http://www.vektropolis.com
120. http://www.boardreader.com
121. http://www.brainfox.com
122. http://www.buzzle.com
123. http://www.cheats.com
124. http://www.clickey.com
125. http://www.compinfo-center.com
126. http://www.cosmicclick.com
127. http://www.daypop.com
128. http://www.easaseek.com
129. http://www.electricmonk.com
130. http://www.epilot.com
131. http://www.exactseek.com
132. http://www.startup-page.com
133. http://www.finally.com
134. http://www.fish4it.com
135. http://www.freegle.com
136. http://www.GenDoor.com
137. http://www.getusfavorites.com
138. http://www.goclick.com
139. http://www.gopile.com
140. http://www.helpresource.com
141. http://www.HotBot.com
142. http://www.ibeau.com
143. http://www.ilor.com
144. http://www.infogrid.com
145. http://www.insider.com
146. http://www.iqseek.com
147. http://www.jayde.com
148. http://www.kanoodle.com
149. http://www.kazazz.com
150. http://www.lasoo.com
151. http://www.lii.org
152. http://www.linkopedia.com
153. http://www.linksgiving.com
154. http://www.looksmart.com
155. http://www.lycos.com
156. http://www.moshix2.net
157. http://www.mysearchowl.com
158. http://www.netquantum.com
159. http://www.netword.com
160. http://www.northernlight.com
161. http://www.oingo.com
162. http://www.onesite.info
163. http://dmoz.org
164. http://www.openhere.com
165. http://www.oyeme.com
166. http://www.peepo.com
167. http://www.pepesearch.co.uk
168. http://www.polybot.com
169. http://www.re-Quest.net
170. http://www.reversedirectory.net
171. http://www.scour.com
172. http://www.searchking.com
173. http://www.searchgalore.com
174. http://www.SearchIt.com
175. http://www.searchup.com
176. http://www.showmetheweb.net
177. http://www.Singingfish.com
178. http://www.smartlinks.org
179. http://www.spireproject.com
180. http://www.square1.info
181. http://www.sunsteam.com
182. http://www.surfsafely.com
183. http://www.teoma.com
184. http://www.search.thelinks.com
185. http://www.totalseek.com
186. http://www.turbo10.com
187. http://www.virtualvoodoo.co.uk
188. http://www.voila.com
189. http://www.webcrawler.com
190. http://www.weblens.org
191. http://www.webpilots.com
192. http://www.whoisman.net
193. http://www.wportal.cjb.com
194. http://www.vlib.org
195. http://www.xoing.com
196. http://www.zappo.com
197. http://www.zensearch.com
198. http://www.ukafricanbusinesses.co.uk

نوشته شده در تاریخ جمعه 2 اسفند 1387    | طبقه بندی: مقالات كامپیوتر و اینترنت،     | نظرات()