زندگی نامه مولوی بلخیجلال‌الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسین بن حسینی خطیبی بكری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم یكی از بزرگترین عارفان ایرانی و از بزرگترین شاعران درجه اول ایران بشمار است. خانواده‌ی وی از خاندانهای محترم بلخ بود...

 5487

جلال‌الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسین بن حسینی خطیبی بكری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم یكی از بزرگترین عارفان ایرانی و از بزرگترین شاعران درجه اول ایران بشمار است. خانواده‌ی وی از خاندانهای محترم بلخ بود و گویا نسبتش به ابوبكر خلیفه می‌رسد و پدرش از سوی مادر دخترزاده‌ی سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه بود و بهمین جهت به بهاءالدین ولد معروف شد.

زندگی نامه مولوی بلخی


وی در سال 604 هجری در بلخ ولادت یافت چون پدرش از سلسله لطفی نداشت بهمین علت بهاءالدین در سال 609 هجری با خانواده خود خراسان را ترك كرد و از آن راه بغداد به مكه رفت و از آنجا در الجزیره ساكن شد و پس از نه سال اقامت در ملاطیه(ملطیه) سلطان علاءالدین كیقباد سلجوقی كه عارف مشرب بود او را به پایتخت خود شهر قونیه دعوت كرد و این خاندان در آنجا مقیم شد. هنگام هجرت از خراسان جلال‌الدین پنج ساله بود و پدرش در سال629 هجری در قونیه رحلت كرد.
پس از مرگ پدر مدتی در خدمت سید برهان‌الدین ترمذی بود كه از شاگردان پدرش بود و در سال 629 هجری به‌ آن شهر آمده بود شاگردی كرد و سپس تا سال 645 هجری كه شمس‌الدین تبریزی رحلت كرد جزو مریدان و شاگردان او بود آنگاه خود جزو پیشوایان طریقت شد و طریقه‌ای فراهم ساخت كه پس از وی انتشار یافت و به اسم طریقه‌ی مولویه‌ معروف شد و خانقاهی در شهر قونیه برپا كرد و در آنجا به ارشاد مردم پرداخت و آن خانقاه كم‌كم بدستگاه عظیمی بدل شد و معظم‌ترین اساس تصوف بشمار رفت و از آن پس تا این زمان آن خانقاه و آن سلسله در قونیه باقی است و در تمام ممالك شرق پیروان بسیار دارد. جلال‌الدین محمد مولوی همواره با مریدان خود می‌زیست تا اینكه در پنجم جمادی‌الاخر سال 672 هجری رحلت كرد، وی یكی از بزرگترین شاعران ایران و یكی از مردان عالی ‌مقام جهان است و در میان شاعران ایران شهرتش به پای شهرت فردوسی و سعدی و عمرخیام و حافظ می‌رسد و از اقران ایشان بشمار می‌رود. آثار وی به بسیاری از زبانهای مختلف ترجمه شده، این عارف بزرگ در وسعت نظر و بلندی اندیشه و بیان ساده و دقت در خصال انسانی یكی از برگزیدگان نامی دنیای بشریت بشمار می‌رود و یكی از بلندترین مقامات را در ارشاد فرزند آدمی دارد و در حقیقت او را باید در شمار اولی دانست. سرودن شعر تا حدی تفنن و تفریح و یك نوع لفافه‌ای برای ادای مقاصد عالی او بوده و این كار را وسیله‌ی تفهیم قرار داده است. اشعار وی به دو قسمت منقسم می‌شود نخست منظومه‌ی معروف اوست كه از معروفترین كتابهای فارسی است و آنرا مثنوی معنوی نام نهاده است. این كتاب كه صحیح‌ترین و معتبرترین نسخه‌های آن شامل 25632 بیت است، به شش دفتر منقسم شده و آن را بعضی به اسم صیقل‌الارواح نیز نامیده‌اند. دفاتر شش‌گانه آن همه بیك سیاق و مجموعه‌ای از افكار عرفانی و اخلاقی و سیر سلوك است كه در ضمن، آیات و احكام و امثال و حكایتهای بسیار در آن آورده است و آن را به خواهش یكی از شاگردان خود حسن بن محمد بن اخی ترك معروف به حسام‌الدین چلبی كه در سال 683 هجری رحلت كرده است به نظم در‌آورده. جلال‌الدین مولوی هنگامی كه شوری و وجدی داشته چون بسیار مجذوب سنایی و عطار بوده است به همان وزن و سیاق منظومه‌های ایشان اشعاری با كمال زبردستی بدیهه می‌سروده است و حسام‌الدین آنها را می‌نوشته. نظم دفتر اول در سال 662 هجری تمام شده و در این موقع به واسطه‌ فوت زوجه‌ی حسام‌الدین ناتمام مانده و سپس در سال 664هجری دنباله‌ی آن را گرفته و پس از آن بقیه را سروده است. قسمت دوم اشعار او مجموعه‌ی بسیار قطوری است شامل نزدیك صدهزار بیت غزلیات و رباعیات بسیار كه در موارد مختلف عمر خود سروده و در پایان اغلب آن غزلیات نام شمس‌الدین تبریزی را برده و جهت به كلیات شمس تبریزی و یا كلیات شمس معروف است و گاهی در غزلیات خاموش و خموش تخلص كرده و در میان آن همه اشعار كه با كمال سهولت میسروده است غزلیات بسیار رقیق و شیواست كه از بهترین اشعار زبان فارسی بشمار تواند آمد.
جلال‌الدین بلخی پسری داشته است به اسم بهاءالدین احمد معروف به سلطان ولد كه جانشین پدر شده و سلسله ارشاد وی را ادامه است. وی از عارفان معروف قرن هشتم بشمار می‌رود و مطالبی را در مشافهات از پدر خود شنیده است در كتابی گرد آورده و «فیه مافیه نام نهاده است و نیز منظومه‌ای بهمان وزن و سیاق مثنوی، بدست هست كه به اسم دفتر هفتم مثنوی معروف شده و به او نسبت می‌دهند اما از او نیست. دیگر از آثار مولانا مجموعه‌ی مكاتیب او و مجالس سبعه شامل مواعظ اوست.
هرمان اته خاورشناس مشهور آلمانی درباره‌ی جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) چنین نوشته است:«به سال ششصد و نه هجری بود كه فریدالدین عطار اولین و آخرین بار حریف آینده‌ی خود كه می‌رفت در شهرت شاعری بزرگترین همدوش او گردد یعنی جلال‌الدین را كه آن وقت پسری پنج ساله بود در نیشابور زیارت كرد و گذشته از اینكه (اسرار نامه) را برای هدایت او به مقامات عرفانی به وی هدیه نمود با یك روح نبوت عظمت جهانگیر آینده‌ی او را پیشگوئی كرد.
جلال‌الدین محمد بلخی كه بعدها به عنوان جلال‌الدین رومی اشتهار یافت و بزرگترین شاعر عرفانی مشرق زمین و در عین حال بزرگترین سخن‌پرداز وحدت وجودی تمام اعصار گشت، پسر محمد بن حسین الخطیبی‌البكری ملقب به بهاءالدین ولد در ششم ربیع‌الاول سال ششصد و چهار هجری در بلخ به دنیا آمد. پدرش با خاندان حكومت وقت یعنی خوارزمشاهیان خویشاوندی داشت و در دانش و واعظی شهرتی بسزا پیدا كرده بود. ولی به حكم معروفیت و جلب توجه‌ی عامه كه وی در نتیجه دعوت مردم بسوی عالمی بالاتر و جهان‌بینی و مردم‌شناسی برتری كسب نمود، محسود سلطان علاءالدین خوارزمشاه گردید و مجبور شد به همراهی پسرش كه از كودكی استعداد و هوش و ذكاوت نشان می‌داد قرار خود را در فرار جوید و هر دو از طریق نیشابور كه در آنجا به زیرت عطار نایل آمدند و از راه بغداد اول به زیرت مكه مشرف شدند و از آنجا به شهر ملطیه رفتند و در آنجا چهار سال اقامت گزیدند بعد به لارنده انتقال یافتند و مدت هفت سال در آن شهر ماندند و در آنجا بود كه جلال‌الدین تحت ارشاد پدرش در دین و دانش مقاماتی را پیمود و برای جانشینی پدر در پند و ارشاد كسب استحقاق نمود. در این موقع پدر و فرزند بموجب دعوتی كه از طرف سلطان علاءالدین كیقباد از سلجوقیان روم از آنان بعمل آمد به شهر قونیه كه مقر حكومت سلطان بود عزیمت نمدند و در آنجا بهاءالدین در تاریخ هیجدهم ربیع‌الثانی سال ششصد و بیست و هشت(628 هجری) وفات یافت. جلال‌الدین از علوم ظاهری كه تحصیل كرده بود خسته گشت و با جدی تمام دل در راه تحصیل مقام علم عرفان نهاد و در ابتدا در خدمت یكی از شاگردان پدرش یعنی برهان‌الدین ارمذی كه 629 هجری به قونیه آمده بود تلمذ نمود، بعد تحت ارشاد درویش قلندری به نام شمس‌الدین تبریزی درآمد و از سال 642 تا 645 در مفاوضه‌ی او بود و او با نبوغ معجزه‌آسای خود چنان تأثیری در روان و ذوق جلال‌الدین اجرا كرد كه وی به سپاس و یاد مرشدش در همه غزلیات خود به جای نام خویشتن نام شمس تبریزی را بكار برد. همچنین غیبت ناگهانی شمس در نتیجه‌ی قیام عوام و خصومت آنها با علوی‌طلبی وی كه در كوچه و بازار قونیه غوغائی راه انداختند و در آن معركه پسر ارشد خود جلال‌الدین یعنی علاءالدین هم مقتول گشت تأثیری عمیق در دلش گذاشت و او برای یافتن تسلیت و جستن راه تسلیم در مقابل مشیعت طریقت جدید سلسله مولوی را ایجاد نمود كه آن طریقت تاكنون ادامه دارد و مرشدان آن همواره از خاندان خود جلال‌الدین انتخاب می‌گردند. علائم خاص پیروان این طریقت عبارتست در ظاهر از كسوه‌ی عزا كه بر تن می‌كنند و در باطن از حال دعا و جذبه و رقص جمعی عرفانی یا سماع كه برپا می‌دارند و واضع آن خود مولانا هست و آن رقص همانا رمزیست از حركات دوری افلاك و از روانی كه مست عشق الهی است. و خود مولانا چون از حركات موزون این رقص جمعی مشتعل می‌شد و از شوق راه بردن به اسرار وحدت الهی سرشار می‌گشت، آن شكوفه‌های بی‌شمار غزلیات مفید عرفانی را می‌ساخت كه به انضمام تعدادی ترجیع‌بند و رباعی دیوان بزرگ او را تشكیل می‌دهد و بعضی از اشعار آن از لحاظ معنی و زیبایی زبان و موزونیت ابیات جواهر گرانبهای ادبیات جهان محسوب است. اثر مهم دیگر مولانا كه نیز پر از معانی دقیق و دارای محسنات شعری درجه اول است همانا شاهكار او كتاب مثنوی یا به عبارت كاملتر «مثنوی معنوی» است در این كتاب كه شاهد گاهی معانی مشابه تكرار شده و بیان عقاید صوفیان به طول و تفصیل كشیده و از این حیث موجب خستگی خواننده گشته است از طرف دیگر زبان ساده و غیر متصنع به كار رفته و اصول تصوف به خوبی تقریر شده آیات قرآنی و احادیث به نحوی رسا در شش دفتر مثنوی به طریق استعاره تأویل و عقاید عرفانی تشریح گردیده است. آنچه به زیبایی و جانداری این كتاب می‌افزاید همانا سنن و افسانه‌ها و قصه‌های نغز پر مغزیست كه نقل گشته. الهام‌كننده‌ی مثنوی شاگرد محبوب او «چبلی حسام‌الدین» بود كه اسم واقعی او حسن بن محمد بن اخی ترك، است. مشارالیه در نتیجه‌ی مرگ خلیفه (صلاح‌الدین زركوب) كه بعد از تاریخ 657 هجری اتفاق افتاد به جای وی به جانشینی مولانا برگزیده شد و پس از وفات استاد مدت ده سال به همین سمت مشغول ارشاد بود تا اینكه خودش هم به سال 683 هجری درگذشت. وی با كمال مسرت مشاهده نمود كه مطالعه‌ی مثنوی‌های سنائی و عطار تا چه اندازه در حال جلال‌الدین جوان ثمر بخش است. پس او را تشویق و ترغیب به نظم كتاب مثنوی كرد و استاد در پیروی از این راهنمایی حسام‌الدین دفتر اول مثنوی را بر طبق تلقین وی به رشته‌ی نظم كشید و بعد به واسطه‌ی مرگ همسر حسام‌الدین ادامه‌ی آن دو سال وقفه برداشت. ولی به سال 662 هجری استاد بار دیگر به كار سرودن مثنوی پرداخت و از دفتر دوم آغاز نمود و در مدت ده سال منظومه‌ی بزرگ خود را در شش دفتر به پایان برد. دفتر ششم كه آخرین سرود زیبا و در واقع سرود وداع اوست كمی قبل از وفاتش كه پنجم جمادی‌الثانی سال 672 هجری اتفاق افتاد، پایان یافت و اگر ابیات نهایی طبع بولاق مثنوی كه به تنها فرزند جلال‌الدین یعنی بهاءالدین احمد سلطان ولد نسبت داده شده اصیل باشد، دفتر ششم به طور كامل خاتمه نیافته بود و به همین علت به طوری كه طبع لنكو نشان می‌دهد شخصی به نام محمد الهی‌بخش آن را تكمیل كرده است. به حكم این سابقه، این كه در شرح مثنوی تركی تألیف اسماعیل‌ بن احمد الانقیروی از یك دفتر هفتم سخن به میان آمده صحیح نیست و باطل است. اما در باب عقاید صوفیانه مولانا باید گفت كه وی لزوم افنای نفس را بیشتر از اسلاف خود تأكید می‌كند و در این مورد منظور او تنها از بین بردن خودكامی نیست بلكه در اساس باید نفس فردی جزئی كه در برابر نفس كلی مانند قطره‌ایست از دریا، مستهلك گردد. جهان و جمله‌ی موجودات عین ذات خداوند است زیرا همگی مانند آبگیرهایی كه از یك چشمه بوجود می‌آیند از او نشئت می‌گیرند و بعد به سوی او بازمی‌گردند. اساس هستی، خدای تعالی است و باقی موجودات در برابر هستی او فقط وجود ظلی دارند. در اینجاست به طوری كه وینفلید هم در مقدمه خود به مثنوی بیان كرده، فرق عقیده‌ی وحدت وجودی ایرانی از كافه‌ی عقاید مشابه دیگر مبین می‌گردد. و آن عبارت از اینست كه به موجب تعلیم ایرانی وجود خدای تعالی در كل مستهلك نمی‌گردد و ذات حی او را از بین نمی‌برد بلكه برعكس وجود كل است كه در ذات باری‌تعالی مستهلك می‌شود. زیرا هیچ چیز غیر از او وجود واقعی ندارد و هستی اشیاء بسته به هستی اوست و به مثابه سایه‌ای است از مهر وجود او كه بقایش بسته به نور است. این برابری خالق و مخلوق اشعار می‌دارد كه انسان عبارت از ذره‌ی بی‌مقداری نیست بلكه دارای اراده‌ی مختار و آزادی عمل است و از این رهگذر مسئول اعمال و كردار خویش است و باید به واسطه‌ی تجلیه و تهذیب نفس كه در نتیجه‌ی سلوك در راه فضایل نظیر تواضع و بردباری و مواسات و همدردی به دست می‌آید بكوشد و خود را به وصال حق برساند. البته اور است كه در این سلوك دشوار رنج‌آور توسط پیر و مرشد روحانی راهنمایی شود و پیداست كه این حیات دنیوی فقط یك حلقه‌ای است از حلقه‌های سلسله‌ی وجود كه آن را در گذشته پیموده و بعد هم خواهد پیمود. نیز در تعلیمات جلال‌الدین مذهب تناسخ را كه در فرقه‌ی اسماعیلیه هست، مشاهده می‌كنیم مولانا آن را به سبك اصول تصوف آنچنان پرورانده كه گویی عقیده تطور یا تكامل عصر ما را پیشگویی كرده است.

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 دی 1387    | طبقه بندی: زندگی نامه ادیبان،     | نظرات()