ضرب المثل های حرف تتغاری بشكنه ماستی بریزد، جهان گردد به كام كاسه لیسان.ضرب المثل های شیرین فارسی که با حروف پ شروع می شوند را تقدیم به کاربران عزیز سایت تفریحی می کنیم ، برای خواندن ضرب المثل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ضرب المثل های حرف ت

تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !
تا پریشان نشود كار بسامان نرسد !
تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد !
تا تنور گرمه نون و بچسبون !
تا تو فكر خر بكنی ننه، منو در بدر میكنی ننه !
تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !
تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نكرده بود !
تا كركس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !
تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !
تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !
تا نازكش داری نازكن، نداری پاهاتو دراز كن !
تا نباشد چیزكی مردم نگویند چیزها !
تا هستم بریش تو بستم !
تابستون پدر یتیمونه !
تابوده همین بوده تاهست همین هست.
تب تند عرقش زود در میاد !
تخم دزد، شتر دزد میشه !
تخم نكرد نكرد وقتی هم كرد توی كاهدون كرد !
ترب هم جزء مركبات شده !
ترتیزك خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !
تره به تخمش میره، حسنی به باباش !
تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !
تغاری بشكنه ماستی بریزد جهان گردد به كام كاسه لیسان !
تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش !
تلافی غوره رو سر كوره در میاره !
تنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم میافته !
تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه !
تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده !
تو از تو، من ازبیرون !
تو بگو (( ف )) من میگم فرحزاد !
تو كه نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد !
توبه گرگ مرگه !
تومون خودمونو میكشه، بیرونمون مردم را !
توی دعوا نون و حلوا خیر نمیكنند !

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1387    | طبقه بندی: ضرب المثل و حكایات،     | نظرات()