ضرب المثل های حرف چچاه مكن بهر كسی، اول خودت، دوم كسی ! ضرب المثل های شیرین فارسی که با حروف الف شروع می شوند را تقدیم به کاربران عزیز سایت تفریحی می کنیم ، برای خواندن ضرب المثل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ضرب المثل های حرف چ

چار دیواری اختیاری !
چاقو دسته خودشو نمیبره !
چاه كن همیشه ته چاهه !
چاه مكن بهر كسی، اول خودت، دوم كسی !
چاه نكنده منار دزدیده !
چرا توپچی نشدی !
چراغ را نتوان دید جز به نور چراغ.
چراغی كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !
چشته خور بدتر از میراث خوره !
چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی !
چشمش آلبالو گیلاس می چینه !
چشمش را ببین، دلش را بخوان.
چشمش هزار كار میكنه كه ابروش نمیدونه !
چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه
چنار در خونه شونو نمی بینه !
چو به گشتی، طبیب از خود میازار 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 چراغ از بهر تاریكی نگه دار !
چو دخلت نیست خرج آهسته تر كن 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 كه گوهر فرو نشست یا پیله ور!
چوب خدا صدا نداره ، هر كی بخوره دوا نداره !
چوب دو سر طلاست !
چوب را كه برداری، گربه دزده فرار میكنه !
چوب معلم گله، هر كی نخوره خله !
چه خوشست میوه فروشی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 گر كس نخرد خودت بنوشی !
چه علی خواجه، چه خواجه علی !
چه عزائیست كه مرده شور هم گریه میكنه !
چه مردی بود كز زنی كم بود !
چیزی كه شده پاره، وصله ور نمی داره !
چیزی كه عوض داره گله نداره !

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 بهمن 1387    | طبقه بندی: ضرب المثل و حكایات،     | نظرات()