ضرب المثل های حرف خخاك خور و نان بخیلان مخور ! " ... خار نه ای زخم ذلیلان مخور".ضرب المثل های فارسی که با حروف خ شروع می شوند را تقدیم به کاربران عزیز سایت می کنیم ، برای خواندن ضرب المثل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ضرب المثل های حرف خ

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه .
خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود .
خاك خور و نان بخیلان مخور ! " ... خار نه ای زخم ذلیلان مخور"
خاك كوچه برای باد سودا خوبه .
خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه ؛ هر دو جانسوز است اما این كجا و آن كجا؟
خاله ام زائیده، خاله زام هو كشیده
خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز
خاله سوسكه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت
خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه
خانه ای را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست
خانه خرس و بادیه مس ؟
خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست
خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب
خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره
خانه كلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم
خانه نشینی بی بی از بی چادریست
خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟
خدا برف را به اندازه بام میده
خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی
خدا جامه میدهد كو اندام ؟ نان میدهد كو دندان ؟
خدا خر را شناخت، شاخش نداد
خدا داده بما مالی، یك خر مانده سه تا نالی
خدا دیر گیره، اما سخت گیره
خدا را بنده نیست
خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد
خدا سرما را بقدر بالا پوش میده
خدا شاه دیواری خراب كنه كه این چاله ها پر بشه
خدا گر ببندد ز حكمت دری , ز رحمت گشاید در دیگری
خدا میان دانه گندم خط گذاشته
خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یك خر دیگه
خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه
خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو كی هستی ؟
خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده
خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره
خدا همه چیز را به یك بنده نمی ده
خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن
خدایا آنكه را عقل دادی چه ندادی وآنكه را عقل ندادی چه دادی؟ "خواجه عبدالله انصاری"
خر از لگد خر ناراحت نمیشه
خر است و یك كیسه جو
خر باربر، به كه شیر مردم در
خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره
خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟
خر خالی یرقه میره
خر خفته جو نمی خوره
خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه
خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور
خر را جایی می بندند كه صاحب خر راضی باشه
خر را كه به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبكشی است
خر را گم كرده پی نعلش میگرده
خر سواری را حساب نمیكنه
خر كریم را نعل كردن
خر كه جو دید، كاه نمیخوره
خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ میاره
خر لخت راپالانشو بر نمیدارند
خر ما از كرگی دم نداشت
خر ناخنكی صاحب سلیقه میشود
خر وامانده معطل چشه
خر، آخور خود را گم نمیكنه
خر، ار جل ز اطلس بپوشد خر است
خر، پایش یك بار به چاله میره
خر، خسته ، صاحب خر، ناراضی
خر، رو به طویله تند میره
خر، سی شاهی ، پالون دو زار
خر، كه علف دید گردن دراز میكنه
خر، همان خره پالانش عوض شده
خراب بشه باغی كه كلیدش چوب مو باشه
خربزه شیرین مال شغاله
خربزه كه خوردی باید پای لرزش هم بشینی
خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه
خربیارو باقلا بار كن
خرج كه از كیسه مهمان بود ؛ حاتم طایی شدن آسان بود
خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش
خرس، تخم میكنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد
خروار نمك است مثقال هم نمك
خروسی را كه شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره
خری كه از خری وابمونه باید یال و دمشو برید
خریت ارث نیست بهره خداداده است
خم رنگرزی كه نیست بزنی و دربیاوری
خنده كردن دل خوش میخواد و گریه كردن سر وچشم
خواب پاسبان، چراغ دزده
خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو كور كرد
خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه
خواهی عزیز شوی یا كور شو یا دور شو
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
خوبی لر به آنست كه هر چه شب گوید روزنه انست
خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی
خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده
خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد
خوردن خوبی داره ، پس دادن بدی
خوش بود گر محك تجربه آید بمیان ؛ تا سیه روی شود هر كه دراو غش باشد
خوش زبان باش در امان باش
خوشا بحال كسانی كه مردند و آواز ترا نشنیدند
خوشا چاهی كه آب از خود بر آرد
خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت
خولی بكفم به كه كلنگی بهوا
خونسار است و یك خرس
خیر در خانه صاحبش را میشناسد
خیك بزرگ، روغنش خوب نمیشه!
یك ده آباد به از صد شهر خراب .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 بهمن 1387    | طبقه بندی: ضرب المثل و حكایات،     | نظرات()