ضرب المثل های حرف ررو مسخرگی پیشه كن و مطربی آموز ، تا داد خود از كهتر و مهتر بستانی . ضرب المثل های زبان فارسی که با حروف ر شروع می شوند را تقدیم به کاربران سایت می کنیم ، برای خواندن ضرب المثل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ضرب المثل های حرف ر

راستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟!
راه دزد زده تا چهل روز امنه !
راه دویده، كفش دریده !
رحمت بكفن دزد اولی !
رخت دو جاری را در یك طشت نمیشه شست !
رستم است و یكدست اسلحه !
رستم در حمام است !
رستم صولت و افندی پیزی !
رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . (( نریخت درد می و محتسبز دیر گذشت ... ))
رطب خورده منع رطب كی كند !
رفت به نان برسه بجان رسید !
رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد !
رفتم ثواب كنم كباب شدم !
رفتم خونه خاله دلم واشه ، خاله خسبید دلم پوسید !
رفتم شهر كورها ، دیدم همه كور، منهم كور !
رقاصه نمیتونست برقصه میگفت زمین كجه !
رند را بند و قحبه را پند سود نكند !
رنگم ببین و حالمو نپرس !
رو مسخرگی پیشه كن و مطربی آموز تا داد خود از كهتر و مهتر بستانی . (( عبید زاكانی ))
روبرو خاله و پشت سر چاله !
روده بزرگه روده كوچیكه رو خورد !
روز از نو، روزی از نو !
روز گار آئینه را محتاج خاكستر كند !
روزگار است اینكه گه عزت دهد و گه خوار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد .
روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز كردنش را ندیده ام !
روزی به قدمه !
روزی گربه دست زن شلخته است !
روضه خوان پشمه چال است !
روغن سوخته وقف امامزاده کرده !
روغن روی روغن میره ، بلغور، خشك میمونه !
روی گدا سیاهه ولی كیسه اش پره !
ریسمان سوخت و كجیش بیرون نرفت !
ریش و قیچی هر دو در دست شماست !

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 بهمن 1387    | طبقه بندی: ضرب المثل و حكایات،     | نظرات()