ضرب المثل های حرف ششتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد، گـه دانه دانه . ضرب المثل های فارسی که با حروف ز شروع می شوند را تقدیم به کاربران عزیز سایت تفریحی می کنیم ، برای خواندن ضرب المثل ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ضرب المثل های حرف ش

شاه می بخشد اما وزیر راضی نمی شود!
شاهنامه آخرش خوش است.
شایعه نصف دروغ است!
شب دراز است و قلندر بیدار!
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت.
شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد گمانش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم!
شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خر است!
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد، گـه دانه دانه .
شتر دیدی ندیدی.
شتر را چه به علاقه بندی ؟
شتر را گفتند: چرا گردنت کج است، گفت: کجام راست است!
شتر را گفتند: چکاره ای ؟ گفت: علاقه بندم، گفتند: از دست و پنجه ی نرم و نازکت پیداست!
شتر را گم کرده پی افسارش می گردد!
شتر سواری دولا دولا نمی شود!
شتر که نواله بخواهد گردن را دراز می کنه!
شتر گاو پلنگ!
شتر مرد و حاجی خلاص!
شتر مرغ را گفتند: بار بردار. گفت: من مرغم. گفتند: پرواز کن. گفت: شترم!
شتر ها را نعل می کردند، کک هم پایش را بلند کرد!
شرط عاشقی نیست با یکدل دو دلبر داشتن.
شریک اگر خوب بود خدا هم شریک می گرفت!
شریک دزد و رفیق قافله!
شست پات توی چشمت نره!
شش ماهه به دنیا آمده!
شعر چرا می گویی؟ که توی قافیه اش وا بمانی!
شغال ترسو انگور خوب نمی خورد!
شغال که از باغ قهر کند به منفعت باغبان است!
شغال، پوزه اش به انگور نمی رسید گفت ترشه!
شغالی که مرغ می گیره بیخ گوشش زرد است!
شکست، اساس کامیابی و وسیله ای است برای نیل کامیابی.
شکست دروازه پیروزی است.
شمر، جلودارش نمی شد!
شنا بلد نیست شیرجه هم می زند!
شناختن هندوانه مشکل است.
شنونده باید بیش از گوینده عاقل و زیرک باشد.
شوهرم شغال باشد، نونم در تغاز باشد!
شیر بی یال و بی دم و اشکم که دید 5487 5487 5487 5487 این چنین شیری خدا هم نافرید (مولوی)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 بهمن 1387    | طبقه بندی: ضرب المثل و حكایات،     | نظرات()